Nationale Loterij Officiële Site
 

Verdeling subsidies


 

DE VERDELING VAN DE SUBSIDIES

Zoals reeds vermeld, komen de winsten van de Nationale Loterij voort uit de samenleving. Door projecten, die de interesse en betrokkenheid van alle spelers opwekt, keert een groot deel van deze opbrengsten terug naar de gemeenschap. De subsidies worden dan ook toegekend aan een waaier van sectoren zoals de humanitaire hulp, sociale, sportieve, culturele, wetenschappelijke sectoren en activiteiten van nationaal prestige. 

Al die subsidies samen maken van de Nationale Loterij « de grootste mecenas van België », een prestigieuze titel waarop ons bedrijf zeer trots is! 


In overeenstemming met de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, bepaalt de Koning ieder jaar het subsidieverdelingsplan van de Nationale Loterij in de vorm van een koninklijk besluit dat op de voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij wordt vastgelegd na overleg in de Ministerraad.

De subsidieverdeling van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2011

Het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2012 vermeldt een bedrag van € 225.300.000; dit bedrag wordt vastgelegd in het koninklijk besluit van 3 augustus 2012, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2012. 


Het budget wordt verdeeld als volgt: 27,44 % (zijnde € 61.822.320) voor de drie Gemeenschappen en € 72,56 % (zijnde € 163.477.680) voor de materies die onder de bevoegdheid vallen van de federale regering. 


Meer info hierover in het subsidiecharter. (PDF)

Zoeken
 
 
 
 
Ja, ik ga akkoord

Cookies op Nationale-loterij.be

Deze website maakt gebruik van cookies die uw voorkeuren opslaan op die manier het surfen te vergemakkelijken. Uw bezoek aan de website van de nationale loterij betekent dat u instemt met ons gebruik van cookies. Raadpleeg ook ons cookiebeleid.